เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทางการแพทย์…อยากให้ชาวลำปาง ฉีดวัคซีน

เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทางการแพทย์...อยากให้ชาวลำปาง ฉีดวัคซีน


"เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทางการแพทย์...อยากให้ชาวลำปาง ฉีดวัคซีน

กันเยอะๆ เพื่อตัวเรา เพื่อคนรอบข้าง เพื่อสังคม..."

เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทางการแพทย์...อยากให้ชาวลำปาง ฉีดวัคซีนกันเยอะๆ เพื่อตัวเรา เพื่อคนรอบข้าง เพื่อสังคม...