ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย