รับมอบชุดป้องกันร่างกาย PPE จำนวน 120 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด