ข่าวประชาสัมพันธ์

📣📣สำหรับท่านที่ลงทะเบียนจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม👨‍⚕️👩‍⚕️ทุกท่าน รับการฉีดวัคซีน💉💉ได้ตามนัด🏥🏥 เริ่ม 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

📣📣สำหรับท่านที่ลงทะเบียนจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม👨‍⚕️👩‍⚕️ทุกท่าน รับการฉีดวัคซีน💉💉ได้ตามนัด🏥🏥 เริ่ม 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป