ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งนักจิตวิทยา นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานเปล

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่ง นักจิตวิทยานักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานเปลซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

>>>>>ดาวโหลดที่นี้<<<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top