สสจ.ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่อสื่อมวลชนและเทคนิคการถ่ายภาพ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top