สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานในหน่วยบริการ “ปฐมภูมิระดับดีเยี่ยม” ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วันที่ 10 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top