นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมหัวหน้าพยาบาลจังหวัดลำปาง ปี 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top