ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Attachments