ประชุมการบริหารจัดการการเงินการคลังของหน่วยบริการ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 และวางแผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดลำปาง วันที่ 24 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top