นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “การปฏิรูปเขตสุขภาพ และการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่” ในการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1-13 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top