ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

15. ประกาศผลการคัดเลือก ผอ.รพ.สต

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top