ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 9 เครื่อง มูลค่า 103,527 บาท จากนายไพบูลย์-นางมาลี ดิสรเตติวัฒน์ นายนครินทร์ ดิสรเตติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเคี้ยวโอสถ

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2564 นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และคณะตัวแทนผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมรับมอบ เครื่องพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 9 เครื่อง จากนายไพบูลย์-นางมาลี ดิสรเตติวัฒน์และนายนครินทร์ ดิสรเตติวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเคี้ยวโอสถ มูลค่า 103,527 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัด น่ำเคี้ยวโอสถเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง ที่รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล