สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 สิงหาคม 2563

0
166

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. 🕙
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 24,332,107 ราย 😷
อาการรุนแรง 61,566 ราย 😖
รักษาหายแล้ว 16,872,582 ราย 🙂
เสียชีวิต 829,665 ราย 😭

🔝 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 6,000,365 ราย
2. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 3,722,004 ราย
3. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 3,307,749 ราย
4. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 970,865 ราย
5. แอฟริกาใต้ 🇿🇦 จำนวน 615,701 ราย

 


ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 120 จำนวน 3,404 ราย

🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย
🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,404 ราย
😷 หายป่วยแล้ว 3,236 ราย
👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย