นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายในสถานศึกษา เพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตระดับจังหวัดลำปาง วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top