นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุ จังหวัดลำปาง และกิจการดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top