นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานและปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top