ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานพัสดุ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top