Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม

นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน นักเรียนปลอดภัย อุ่นใจต้อนรับเปิดเทอม ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไปเป็นวันแรก โดยจะฉีดวัคซีนในนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำนวนทั้งสิ้น 1,743 คน สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆในจังหวัดลำปาง จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 นี้