ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ปฏิบัติตามนี้

มาลำปาง ไม่ต้องกักตัว แต่ขอให้ปฏิบัติตามนี้
1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง สแกน QR Code ลำปางชนะ แล้วปฏบัติตามนี้
2. ประเมินความเสี่ยง
** หากท่านมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด หรือ ได้ทำพฤติกรรมเสี่ยง (เช่น ดื่มสังสรรค์ ไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่นโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเป็นต้น) ขอให้ใช้ชุดตรวจAtk หาเขื้อโควิด19 ด้วยตนเอง
—>หากพบว่าติดเชื้อให้ติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที และกักตัวเองระหว่างรอ
—>หากผล Atk เป็นลบ ไม่ต้องกักตัว แต่จอให้ติดตามสังเกตอาการตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด
มีข้อสงสัย ติดต่อสายด่วนCOVID-19 จังหวัดลำปาง 093 1408023