การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำปาง

การตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564