ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการ ส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังเอกสารแนบตามนี้

แผนชมรมจริยธรรม ปี 66

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top