ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนินไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top