สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณ๊ปกติ รอบที่1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับการตรวจราชการและนิเทศงานกรณ๊ปกติ รอบที่1 วันที่ 17-18 มีนาคม 2565