สสจ.ลำปาง KICK OFF กิจกรรม… ก้าวท้าใจ Season4 “วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ”