ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ติดต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา ติดต่อ Call Center แต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง รายละเอียดดังนี้…

✴ตรวจ ATK ผลเป็นบวก

✴ติดต่อเข้าสู่กระบวนการรักษา

☎️ติดต่อ Call Center

แต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง

รายละเอียดดังนี้…