วันนี้ 25 เมษายน 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

วันนี้ 25 เมษายน 2565 นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาเยี่ยมชม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง
นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง
นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้การต้อนรับ โดยศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 25 เมษายน -10 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00น-18.00น. ณ ลานชั้น 1
ห้างบิ๊กซี ลำปาง