รู้ไหมว่า..ในปี2565นี้ ไข้เลือดออกจะมีการระบาดมากที่สุดตามการพยากรณ์หลักอนุกรมวิธานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค

รู้ไหมว่า..⁉️👉ในปี2565นี้ ไข้เลือดออก🦟🦟จะมีการระบาดมากที่สุด😲😲ตามการพยากรณ์หลักอนุกรมวิธานของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค
..❣คำแนะนำในการป้องกันตนเองและครอบครัวจาก🦟🦟โรคไข้เลือดออกดังนี้จ้ะ…