รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตัดยอดวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครั้งที่1