ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๕ รายการ