ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๓๖ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ๑ หลัง