ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง ราคา 151,928,500 บาท