ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว วงเงิน 552,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2566