เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง