ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างการจ้างตกแต่งรูปลักษณ์อาคารสำนักงาน งานตกแต่งFacade ภายนอกอาคารงานตกแต่งพื้นที่ทำงานภายใน และห้องประชุม พร้อมงานระบบประกอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19,910,000 บาท