นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top