นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ TB PROJECT MANAGER และการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการการคัดกรองวัณโรค

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top