นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการรองรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top