ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น โรงพยาบาลเกาะคา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น โรงพยาบาลเกาะคา ตามเอกสารแนบดังนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top