นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นพ.สสจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจ ถวายความปลอดภัย ในการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top