นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ และคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง ปี 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top