จังหวัดลำปาง ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top