สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา

0
695
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการในหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจำนวน 4 อัตรา
1.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
2.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้านล่างนี้ครับ

Attachments