นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Health Office
ITA
e-Office
HDC ลำปาง
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
facebook
สื่อสารความรู้
ตารางห้องประชุม
ข้อมูล CMI จังหวัด
จำนวนผู้เยี่ยมชม
022980
Views Today : 143
Views Last 7 days : 4301
Views Last 30 days : 16097
Total views : 77976
Your IP Address : 3.237.31.191
ประชุม กวป.
โปรแกรมระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2566
e-Slip
รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ชุดข้อมูล HDC ลำปาง
ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม
โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3  ถนนป่าขาม  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 054 227526-8  โทรสาร 054 323534