นายขจร วินัยพานิช

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Health Office
ITA
e-Office
HDC ลำปาง
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
facebook
สื่อสารความรู้
ตารางห้องประชุม
ข้อมูล CMI จังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมออกหน่วยแพทย์แผนไทย Mobile Clinic ในงานมหกรรม : วัยเก๋า ฮ่วมใจ๋ ปลุกพลัง สร้างคุณค่า สร้างความสุข สู่เมืองลำปาง วันที่ 10 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการดำเนินงานและปัญหาในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ วันที่ 7 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ โรงพยาบาลลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง วันที่ 5 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเภสัชกร
จำนวนผู้เยี่ยมชม
031189
Views Today : 130
Views Last 7 days : 4162
Views Last 30 days : 15549
Total views : 109817
Your IP Address : 44.220.249.141
ประชุม กวป.
โปรแกรมระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2566
e-Slip
รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ชุดข้อมูล HDC ลำปาง
ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม
โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3  ถนนป่าขาม  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 054 227526-8  โทรสาร 054 323534