ประเมิน ITA 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่อยู่: 13 ป่าขาม ถนนป่าขาม ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000