แบบฟอร์มยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนนักศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

ท่านสามารถ ดาวโหลด แบบฟอร์มยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียนนักศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่าได้จาก Link ด้านล่างนี้

เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน/นักศึกษาฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19