S__13000738
285826330_356263683264748_4925732912347923861_n1
banner_นโยบายข้อมูลpdpa
1615aaf8436e21_OHPGQFKLJNMEI
LINE_ALBUM__copy1
LINE_ALBUM_ITA__2
previous arrow
next arrow

ตารางนัดหมายผู้บริหาร

ITA

E-office

HDC ลำปาง

จัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงาน

facebook

สื่อสารความรู้

ตารางห้องประชุม

ข้อมูล CMI จังหวัด

ประชุม กวป. ปี 2565

ระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2565

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 65

e-Slip

รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

ชุดข้อมูล HDC ลำปาง

ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม

สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. ปี 2565

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่