ข่าวประชาสัมพันธ์

เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทางการแพทย์…อยากให้ชาวลำปาง ฉีดวัคซีน

“เราเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบทา […]

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง […]

ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงาน covid19

แนวทางการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อใ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนประชาชนใช้บริการ LPHO Dental Clinic คลินิกทันตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางไ […]

ข่าวประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน