ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบ ชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือชุด PPE จำนวน 200 ชุด

รับมอบ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ห […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบชุดป้องกันร่างกาย PPE จำนวน 120 ชุด จากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบการสนับสนุนอุปกรณ์สินค้าอุปโภคและบริโภค จากบริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับมอบเงินบริจาค และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งคัดเลือกเข้ารับราชการ