ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง […]

ข่าวประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแล […]

ข่าวประกาศ

สสจ.ลำปาง ขอเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีฯ พ.ศ.2564 ปรับปรุงอาคารรพ.สตบ้านวังพร้าวและระบบบำบัดน้ำเสียรพ.เกาะคา

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณ […]

ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน […]

ข่าวประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและประกาศเผยแพร่แผนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณ […]

ข่าวประกาศ

ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้าและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋นอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

1.) ก่อสร้างบ้านพักระดับ 5-6 ( […]